Zamir - Adıl - Videolu Konu AnlatımZamir sunumunu indirmek için tıklayınZamir – Adıl nedir?

-İsimlerin yerini çeşitli yönlerden tutan sözcüklerdir.
-Zamir (Arapça) – Adıl (Türkçe)

Nedir?
Bu evi ben boyadım. Ümit
Bunu nereden aldın? Dergi
Şunu da satın alayım. Kitap
Nereye gidiyorsun? Kars’a
Bana aklı başında birisini gönder. Arkadaşı

Zamir çeşitleri:

1) Kişi Zamiri
2) Dönüşlülük Zamiri
3) İşaret Zamiri
4) Belgisiz Zamir
5) Soru Zamiri
6) İlgi Zamiri

Zarf - Belirteç - Konu Anlatım SunusuZarf sunumunu indirmek için tıklayın.
Video anlatımı için tıklayın.


Sınıf seviyeleri: 5,6,7,8

Zarf - Belirteç nedir?

-Fiillerin önüne gelerek onları durum, miktar, zaman, soru ve yer-yön bakımından etkileyen kelimelerdir.
-Zarflar fiillerin sıfatıdır.

Zarf çeşitleri:

DURUM ZARFI
ZAMAN ZARFI
YER-YÖN ZARFI
SORU ZARFI
MİKTAR ZARFI

Sıfat - Ön Ad - Konu Anlatım Sunusu

Sıfat sunumunu indirmek için tıklayın.


Sınıf seviyeleri: 5,6,7,8

Sıfat - Ön ad nedir? 

İsmin önüne gelerek, ismi; nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcüklerdir. 

Sıfat Çeşitleri:

1) Niteleme sıfatları
2) Belirtme sıfatları

 • Sayı Sıfatları
  • Asıl Sayı sıfatları
  • Sıra Sayı sıfatları
  • Üleştirme Sayı sıfatları
  • Kesir sayı sıfatları
 • İşaret Sıfatları
 • Soru Sıfatları
 • Belgisiz Sıfatlar